JSC "PNZ"

original
drilling 1

KAUROV EUGENE YURIEVICH


VASILIY E. TIKHTUROV


GLAZKOV M. EUGENIY


NIKOLAY A. MOZGOVOY


VLADIMIR V. SABIROV


KASIMOVICH A. KHALILOV


NATALYA M. ALЕKHINA


STEPANOVICH M. BASHAROV


SERGEY V. MIKHAILOVICH

 

GENERAL DIRECTOR

 

DEPUTY GENERAL DIRECTOR

 

CHAIRMAN OF CURRENT BOARD OF DIRECTORS

 

CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

 

HEAD OF THE INVESTMENTS MANAGEMENT

 

HEAD OF CRUDE OIL AND PETROCHEMICAL PRODUCT SALES DEPARTMENT

 

GENERAL SECRETARY

 

HEAD OF FINANCE DIVISION

 

HEAD OF LEGAL DEPARTMENT

 

Managements